Valiot

FI KVA JK3 BH Agi3 Talvihallan Bilehile

Suomen Käyttövalio jälkikokeessa
hile valioFI AVA JK2 RTK1 BH AD Talvihallan Cuyama

Om. & ohj. Hanna El-Khouri

Suomen Agilityvalio
sysi valioFI MVA JK3 BH Talvihallan Crocker

Om. & ohj. Erja Kivakka

Suomen Muotovalio
Roope valio

Pelastuskoirat

BH Talvihallan Brego

Om. & ohj. Jenni Laaksonen

Keski-Suomen Kennelpiirin sankarikoira 2016
Viranomaistason pelastuskoira (etsintä)
PEHA B
PEJÄ B
HTT
urmo

Copyright © CSS3_simplistic | design from css3templates.co.uk